i
Lukk vinduet
HAV Eiendom AS

Utvikler/eier

HAV Eiendom AS er et heleid datterselskap av Oslo Havn KF og har som formål å tilrettelegge for byutvikling i Bjørvika gjennom utvikling, forvaltning, utleie, kjøp og salg av fast eiendom

Utviklingen av HAV Eiendom AS sjønære tomter i Bjørvika vil strekke seg over flere år.

HAV Eiendom AS

Utvikler/eier

Olav Thon Gruppen hadde i 2016 driftsinntekter på ca. 10.2 milliarder kroner og sysselsatte ca. 3364 årsverk. Gruppen består av de to divisjonene Thon Eiendom og Thon Hotels. Gruppen eier idag ca. 500 næringseiendommer i Norge. Under eiendomsvirksomhet er selskapets strategi å erverve, utvikle og eie eiendommer med sentral beliggenhet. Selskapet skal oppnå høyest mulig verdiskapning på lang sikt ved å fokusere på effektiv drift og videreutvikling av eiendomsporteføljen.

kontaktinformasjon

Kontakt megler

Eirik Kildal
Eiendomssjef, Næringseiendom
414 36 379
eirik.kildal@olavthon.no

Diagonale

Diagonale natt

9 etasjeplan

Diagonale består av to bygg. Ett kontor- og ett studentboligbygg. Kontorbygget får 9 etasjer. Gateplanet er forbeholdt handel og bevertning, mens de øvrige åtte etasjene blir kontorer. I tillegg vil Diagonale ha to underetasjer som knytter byggene sammen, med fellesfasiliteter som parkering.

Diagonale natt

2018

innflytting

Beregnet innflytting er i 2018. Da vil det aller meste av infrastruktur i området være på plass. Arkitekter er Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo

Diagonale
Tidslinje ny

20 000

arbeidsplasser

30 000

mennesker

410 000

kvadratmeter næringsarealer skal utvikles i Bjørvika

DNB

DNB

Totalt består DNBs hovedkontor i Barcode av tre bygninger på totalt ca. 85 000 m 2 inklusive arealer under bakken. Banken har gått inn med ca. 4 500 medarbeidere. Under bakkenivå er de tre bygningene blitt knyttet sammen med en overlyst passasje.

Deloitte

Deloitte

Adm. direktør Aase Aa. Lundgaard understreker at Deloitte valgte å flytte sitt norske hovedkontor til Barcode fordi Bjørvika fremstår som et meget attraktivt område.

Bolig

5 000

boliger

Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme ca. 5 000 boliger. De første boligene i Barcode stod ferdig i 2010.

2011

De første familiene flytter inn i boliger på Sørenga.

65 000

kvadratmeter

Antall kvadrameter næring/handel som er blandet inn for å gjøre Bjørvika til en levende bydel.

Kultur & handel

65 000

kvadratmeter

På gateplan i Bjørvika vil det komme ca. 65 000 m 2 lokaler jevnt fordelt i alle byggene. Her vil man vil finne et variert tilbud av forretninger, restauranter, kaféer, treningssentre, gallerier samt andre servicetilbud. Bjørvika blir en levende bydel!

Munch

Munch-museet

Etter en langvarig strid om hvor Oslos nye Munch-museum skal bygges, ble politikerne enige om å legge det nye museet til Bjørvika våren 2013. 27. mars 2009 vant det spanske arkitektkontoret Herreros Arquitectos arkitektkonkurransen om nytt museumsbygg med utkastet «Lambda».

Operaen

Operaen

Den Norske Opera & Ballet

Operaen er Oslos største turistattraksjon med ca. 1.7 millioner mennesker innom i året.

I 2011 hadde operaen totalt over 400 forestillinger og konserter med ca. 300 000 besøkende.

2020

Nye Deichmanske

Kunsthall Oslo

Kunsthall Oslo er et ikkekommersielt rom for kunst i Bjørvika som åpnet i september 2010.

Kart over Oslo
Diagonale

Transport og kommunikasjon

Taxi, buss, tog, flytog og trikk

Innenfor en gangavstand på 5 minutter

19

Minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen med flytog.

100 000 000

Oslo S er Norges travleste knutepunkt. Om noen år forventer man at så mange som 100 millioner vil være innom Oslo S i løpet
av ett år.

Dronning Eufemias gate

Bjørvikas hovedgate er en 43 m bred og 700 m lang aveny.

Diagonale ligger i Dronning Eufemias gate!